ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО ЛИСТКОВИХ ХВОРОБ ГІБРИДІВ І СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

У статті наведено оцінки стійкості до церкоспорозу і еризіфозу гібридів на основі ЦЧС, а також тетраплоїдних і диплоїдних форм цукрових буряків. Встановлено більша вразливість до листкових хвороб диплоїдних матеріалів порівняно із тетраплоїдними, а також мінливість ступеня ураження за роками досліджень. Виділено перспективні матеріали для формування гібридів, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією.