сорти та гібриди

Методичні підходи до селекційного процесу в овочівництві

Висвітлено методичні підходи до створення нових сортів і гібридів помідора різних напрямів використання плодів. Використовуючи розроблені методики отримано ряд сортів і гібридів, широко розповсюджених у виробництві – Іскорка, Лагідний, Флора, Іришка, Святослав F1, КДС-5 F1, Богун F1.