ДОРОНІН В.В.

Вплив вологості ложа для пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання

Мета. Дослідження впливу вологості ложа в процесі пророщування насіння проса лозовидного (Panicum virgatum L.) на інтенсивність його проростання. Методи. Лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Доведено, що ступінь зволоження ложе для пророщування насіння впливає на інтенсивність його проростання. Найінтенсивніше воно проростало за вологості ложе від 20 до 30 мл води на одну кювету. На 11-й добу після сівби за вологості 20–25 мл/кювету води отримано 15–16 сходів, а за вологості 30 мл/кювету води – 17 сходів або відповідно 88–89 % та 89 % від загальної кількості пророслого насіння. Збільшення кількості води до 35 мл та зменшення до 15 мл на кювету кількість насіння, що проросло зменшилася. Аналогічні результати отримано й щодо інтенсивності проростання насіння проса лозовидного в інші доби обліку. Фактично на 20-у добу після сівби було отримано сходи з усього насіння, яке здатне проростати. З’ясовано, що як недостатнє, так і надмірне зволоження ложа за пророщування насіння проса лозовидного впливало на інтенсивність його проростання, але не було вирішальним для значного зниження стану спокою насіння та збільшення кількості проростків. Висновки. Ступінь зволоження ложе для пророщування насіння впливає на інтенсивність його проростання. Найінтенсивніше воно проростало за вологості ложа від 20 до 30 мл води на одну кювету.

Якість насіння буряків цукрових залежно від агротехнічних прийомів їх вирощування

Мета. Вивчення особливостей формування якості базисного насіння буряків цукрових залежно від агротехнічних прийомів їх вирощування в умовах нестійкого зволоження правобережної частини Центрального Лісостепу України. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Встановлено, що схожість і доброякісність насіння істотно залежать від вологості ґрунту в період вирощування насінників, термінів їх скошування і дозрівання насіння на насінниках у валках. Створення оптимального водного режиму в період вегетації насінників, шляхом внесення в ґрунт перед їх посадкою абсорбенту Теравіт Супер, забезпечувало підвищення врожайності насіння ЦЧС компонента та закріплювача стерильності – на 0,31–0,32 т/га, схожості насіння – на 5–10 %. Встановлено, що доброякісність насіння, залежить від термінів їх збирання. У разі збирання насіння занадто рано або передчасно засохлих насінників доброякісність їх зменшувалася на 6–10 % порівняно з насінням, зібраним в оптимальні строки. Дозрівання насіння на стеблах у валках забезпечувало істотне підвищення його схожості та доброякісності. Висновки. Ефективними способами одержання високоякісного базисного насіння буряків цукрових у процесі його формування є створення сприятливих умов для цвітіння компонентів схрещування, дозрівання насіння та забезпечення рослин вологою впродовж усього періоду вегетації, що сприяє підвищенню його врожайності та якості.