ВОРОБЙОВА Н.В.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СОРТУ У ФОРМУВАННІ УРОЖАЮ КАРТОПЛІ РАННЬОСТИГЛОЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

У статті наведено результати досліджень з вивчення сортів картоплі ранньостиглої в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено взаємозв’язок між особливостями проходження рослинами фенологічних фаз росту і розвитку, біометричними показниками та врожайністю картоплі залежно від сорту.