КАЛЮЖНА Е.А.

Селекційні матеріали різновидів гороху, стійкі до вилягання, осипання та з підвищеною врожайністю зерна

Мета. Створити шляхом гібридизації селекційні матеріали різновидів гороху та виведення на їх основі нових високопродуктивних сортів різного напряму використання зі стійкістю до полягання, осипання насіння та придатних до прямого комбайнування. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Досліджено у колекційному розсаднику 735 сортозразків гороху. Проведена гібридизація шляхом парних схрещувань, запилено 3090 квіток, створено 60 гібридних комбінацій, отримано 2376 продуктивних бобів, та 10038 шт. кондиційного насінин. Середня ступінь зав’язування насіння становила 77,05 % з відхиленням у комбінацій від 32,8 до 91,7 %. Середня озерненість становила 4,9 із варіюванням від 2,0 до 7,0 шт. насінин. У гібридів F2 відмічено фенотипові класи розщеплення у співвідношенні близькому до теоретичного 8,6 : 1,3. Різноманіття розщеплюваних ознак та їх нового поєднання в одному генотипі дає можливість подальшого виділення цінних константних форм. Із гібридів F3–Fn гороху виділено лінії з різноманітними ознаками: верхівковим розміщенням бобів та збільшеною їх кількістю з 7–9 насінинами гороху різновидів medularum та 7–8 – vulgare. Серед безлисточкових форми виділено стійкі до полягання високоврожайні лінії ‘1344 147/08’, ‘1412-3/10’, ‘1488-51/10’, ‘1409-41/08’, ‘1455-5/09’, ‘1479-142/09’, які достовірно перевищували груповий стандарт до 0,51 т/га. Виділено вусатолисті лінії ‘1344-147/06’ (2,89 т/га), ‘1488-51/10’ (2,47 т/га), ‘1455-23/12’ (2,46 т/га.) які характеризувались неосипаючістю насіння, ранньостиглістю та врожайністю, що перевищує стандарт відповідно на 0,46–0,89 т/га (HIP0,05 = 0,18). Висновки. Створено селекційно-цінні лінії гороху для виведення на їх основі нових високопродуктивних сортів стійких до полягання, осипання насіння, здатних формувати високий урожай зерна, придатних до прямого комбайнування.