№6 2018

Новітні агротехнології, 2018, 6

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ЗМІСТ

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

Білявська Л. Г., Присяжнюк О. І.

Модель ранньостиглого сорту сої

РОСЛИННИЦТВО

Vojnich V. J., Pető J., Hüvely A.

Вплив системи захисту рослин на вирощування гідропонного салату (Lactuca sativa convar. capitata L.)

Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Калатур К. А., Суслик Л. О., Ворожко С. П., Половинчук О. Ю., Доронін В. В., Шапран В. С.

Резерви підвищення продуктивності буряків цукрових

Присяжнюк О. І., Григоренко С. В., Половинчук О. Ю., Маляренко О. А.

Продуктивність та економічна ефективність вирощування сортів сої залежно від застосування добрив, регуляторів росту та вологоутримувача

Сінченко В. М., Фучило Я. Д., Мельничук Г. А.

Фізіологічні основи накопичення біомаси верби енергетичної в умовах Центрального Лісостепу

Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Вокальчук Б. М.

Ріст і розвиток енергетичних плантацій верби різної густоти за внесення азотних добрив на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу

ЗАХИСТ РОСЛИН

Калатур К. А., Пилипенко Л. А.

Взаємовідносини між мікогельмінтами і грибами та їх використання в захисті рослин від хвороб (огляд)

Макух Я. П., Найденко В. В., Ременюк С. О.

Особливості забур’янення проса прутоподібного залежно від густоти посівів

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Цвей Я. П., Тищенко М. В., Денисенко О. В.

Забур’яненість посівів озимої пшениці в короткоротаційній зернопросапній сівозміні

ПЕРЕРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Хареба О. В., Пєтрова Ж. О., Кузнєцова І. В.

Технологічні аспекти сушіння коренеплодів пастернаку