Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Роїк Микола Володимирович, д-р с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Сінченко Віктор Миколайович, д-р с.-г. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Присяжнюк Олег Іванович, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Балан Василь Миколайович, д-р с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків та біоенергетичних культур, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна, д-р с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції пшениці та вики на підвищену продуктивність та адаптивність, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Білоцерківське ДСВ)

Доронін Володимир Аркадійович, д-р с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків та біоенергетичних культур, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Іващенко Олександр Олексійович, д-р с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, академік-секретар відділення рослинництва, Національна академія аграрних наук України

Каленська Світлана Михайлівна, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, завідувач кафедри рослинництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Курило Василь Леонідович, д-р с.-г. наук, професор, заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації, Національна академія аграрних наук України

Малецький Станіслав Димитрович, д-р с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії популяційної генетики рослин, Інститут цитології і генетики СО РАН, Росія

Нурмухаммедов Алішер Кахрамонович, д-р с.-г. наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії біоконверсії та фітопатогенних мікроорганізмів, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

Орлов Станіслав Дмитрович, д-р с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції та насінництва біоенергетичних, зернових і зернобобових культур, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Саблук Василь Трохимович, д-р с.-г. наук, професор, завідувач відділу фітопатології і ентомології, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Цвей Ярослав Петрович, д-р с.-г. наук, професор, завідувач відділу агроекомоніторингу і проблем землеробства, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 

РЕДАКТОР: Половинчук Олександр Юрійович

АДМІНІСТРАТОР САЙТУ: Шевченко Ігор Леонідович

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР САЙТУ: Шевченко Олена Петрівна