Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Роїк М. В., д-р с.-г. наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Присяжнюк О. І., канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Вахній С. П., д-р с.-г. наук, професор кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного аграрного університету

Гусятинська Н. А., д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри технології цукру і підготовки води Національного університету харчових технологій

Іващенко О. О., д-р с.-г. наук, професор, завідувач відділу захисту рослин від хвороб, шкідників, бур'янів на сільськогосподарських та біоенергетичних культурах Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Карпук Л. М., д-р с.-г. наук, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету

Рахметов Д. Б., д-р с.-г. наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

Сорочинський Б. В., д-р б. наук, с.н.с., завідувач лабораторії детекції ГМО та біобезпеки Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України

Сторожик Л. І., д-р с.-г. наук, с.н.с., головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків та інших біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Присяжнюк Л. М., канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу Українського інституту експертизи сортів рослин

Фучило Я. Д., д-р с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник відділу технологій вирощування біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Dagnija Lazdiņa PhD, Senior Researcher, Forest regeneration and afforestation, the Latvian State Forestry Research Institute "Silava", Riga

Wolter Elbersen PhD, Sr Researcher biomass production and sustainable production chains Wageningen Food & Biobased Research. Wageningen

 

АДМІНІСТРАТОР САЙТУ: Шевченко Ігор Леонідович

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР САЙТУ: Шевченко Олена Петрівна