Про журнал

"Новітні агротехнології"  - електронний науковий журнал
Засновник: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України
Рік заснування: 2013
Проблематика: висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань новітніх технологій вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва, а також пов'язаних із ними галузей сільськогосподарського виробництва
Мова видання: українська, російська, англійська
Періодичність: 1 раз на рік
ISSN  2410-1303 (online)
Фахова реєстрація в МОН України: Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  (Наказ МОН України № 241 від 9.03.2016 р.)
Галузь наук: сільськогосподарські
Журнал друкується (поширюється через мережу Інтернет) за рішенням Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
Журнал відкритий для вільного доступу. Повнотекстові версії статей усіх його номерів розміщуються на сайті видання та на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної Академії наук України.
Журнал розрахований на наукових співробітників, викладачів і студентів ВНЗ, аспірантів та спеціалістів сільськогосподарського виробництва.