Плодоовочівництво, баштанництво та виноградарство

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ КОРІАНДРУ ПОСІВНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження з вивчення урожайності сортів коріандру посівного за вирощування у відкритому ґрунті в умовах Лісостепу України. Встановлено вплив сорту на проходження фенологічних фаз росту і розвитку, біометричні показники рослин та їх урожайність.

Продуктивність салату головчастого у весняній теплиці

Наведено результати дослідження ефективності вирощування салату головчастого сортів Аланіс та Сталліон розсадним способом у закритому ґрунті. Встановлено вплив способу вирощування та площі живлення рослин у розсадний період на їх ріст, розвиток і біометричні показники. Визначено рівень урожайності, продуктивність та товарність одержаної продукції.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СОРТУ У ФОРМУВАННІ УРОЖАЮ КАРТОПЛІ РАННЬОСТИГЛОЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

У статті наведено результати досліджень з вивчення сортів картоплі ранньостиглої в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено взаємозв’язок між особливостями проходження рослинами фенологічних фаз росту і розвитку, біометричними показниками та врожайністю картоплі залежно від сорту.