№7 2019

Новітні агротехнології, 2019, 7

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ЗМІСТ

ЗАХИСТ РОСЛИН

Kristó I., Tar M., Vojnich V. J., Nagy M. V.

Вплив технологій боротьби з бур'янами на нут (Cicer arietinum L.) і бур'яни

ЗЕМЛЕРОБСТВО

Цвей Я. П., Мирошниченко М. С., Кісілевська М. О.

Моніторинг родючості чорнозему слабосолонцюватого в залежності від системи удобрення та обробітку ґрунту у сівозмінах

РОСЛИННИЦТВО

Ганженко О. М.

Вплив елементів технології вирощування на продуктивність та вихід біоетанолу з сорго цукрового у Центральному Лісостепу України

Гарбовська Т. М.

Господарсько-цінні ознаки квасолі овочевої залежно від схеми розміщення рослин

Іваніна Р. В., Дубовий Ю. П., Сенчук С. М.

Стан гумусу чорнозему вилугуваного та післядія добрив за тривалого  їх застосування у зернових ланках сівозміни

Іваніна В. В., Пашинська К. Л., Костащук М. В.

Вплив добрив на врожайність та якість зерна сорго зернового

Іваніна В. В., Шаповаленко Р. М., Дубовий Ю. П.

Регулятори росту у підвищенні продуктивності буряків цукрових

Копитко П. Г., Кротик А. С., Любич В. В., Терещенко Ю. Ф., Недвига М. В.

Вміст біохімічних складових у рослинах смородини чорної залежно від елементів агротехнології

Присяжнюк О. І., Сторожик Л. І., Завгородня С. В.

Екологічна пластичність сорго зернового

Сківка Л. М., Гудзь С. О., Цвей Я. П., Присяжнюк О. І.

Біологічна ефективність вирощування культур агроценозу

Фучило Я. Д., Лис Н. М., Ткачук Н. Л., Соловка В. І.

Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Прикарпаття

Юник А. В.

Особливості фотосинтетичної діяльності посівів льону олійного (Linum usitatissimum L.) залежно від технології вирощування

Сторожик Л. І., Войтовська В. І., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М.

Калусоутворення сорго цукрового (Sorghum saccharatum) залежно від виду і розміру експланту та рівня плоїдності