№2 2014

Новітні агротехнології, 2014, 2

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ЗМІСТ

РОСЛИННИЦТВО

Гораш О. С., Климишена Р. І.
Особливості формування структури врожаю ярого ячменю

Присяжнюк О. І., Король Л. В.
Оцінка адаптивних особливостей нових сортів гороху

Сторожик Л. І.
Стимулювання насіння сорго цукрового

Хоміна В. Я.
Вплив агротехнічних заходів на врожайність розторопші плямистої в умовах Лісостепу Західного

СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО

Кравченко В. А.
Методичні підходи до селекційного процесу в овочівництві

Ненька М. М.
Підвищення частоти виділення закріплювачів стерильності цукрових буряків і продуктивність материнського компонента гібридів

ЗАХИСТ РОСЛИН

Саблук В. Т., Грищенко О. М., Ворожко С. П.
Ефективність інсектицидів проти шкідників за обробки ними насіння цукрових буряків (стаття англійською мовою)

Смірних В. М., Половинчук О. Ю.
Формування стійкості рослин цукрових буряків до шкідливих організмів за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами