Агрохімія та ґрунтознавство

ВМІСТ БІЛКА ТА КРОХМАЛЮ В ЗЕРНІ ЖИТА ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДІВ, НОРМ І СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Досліджено формування вмісту білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів добрив, норм і строків азотних підживлень. Доведено, що зерно жита озимого за оптимального мінерального живлення характеризується хорошими хлібопекарськими властивостями, оскільки вміст білка при внесенні азотних добрив не перевищує 11,5%, але вміст крохмалю при цьому знижується з 61,9% до 59,6%.