Захист рослин

Поширення та шкідливість бурякового довгоносика-стеблоїда на території України

Мета. Встановити сучасний ареал та зони підвищеної шкідливості бурякового довгоносика-стеблоїда на території України. Методи. Польовий, аналітичний. Результати. Встановлено, що буряковий довгоносик-стеблоїд як вид присутній у ценозах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Львівської, Хмельницької областей та Автономної республіки Крим. Значний розвиток та підвищену шкідливість фітофага в посівах цукрових буряків упродовж 2011–2015 рр. зафіксовано на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Також ймовірно, що стеблоїд за підвищеної чисельності присутній і в північних районах Дніпропетровської, Донецької та західних Луганської області, де він, за відсутності посівів цукрових буряків, локально розвивається на бур’яновій рослинності родин лободових та амарантових. Висновки. Внаслідок глобального потепління і загального погіршення культури землеробства, останніми роками на південному сході України склалися умови, сприятливі для масового розмноження стеблоїда, який, займаючи вільні екологічні ніші, трансформується в небезпечного шкідника фабричних і насіннєвих посівів цукрових буряків.
Рубрика: 

Формування стійкості рослин цукрових буряків до шкідливих організмів за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами

Досліджено ефективність нових композицій захисно-стимулюючих речовин проти шкідливих організмів на сходах цукрових буряків. Встановлено, що застосування регуляторів росту рослин у поєднанні з протруйниками за передпосівної обробки насіння культури дозволяє підвищити ефективність дії таких композицій проти шкідників та збудників хвороб, зокрема покращує польову схожість насіння та початковий ріст і розвиток рослин культури, знижує рівень їх пошкодження буряковими довгоносиками й блішками та ураження коренеїдом.
Рубрика: 

Ефективність інсектицидів проти шкідників за обробки ними насіння цукрових буряків

У статті наведено результати досліджень щодо встановлення ефективності інсектицидів та їх композицій для обробки насіння цукрових буряків проти наземних і ґрунтових шкідників. Встановлено, що контроль основних шкідників сходів у посівах культури забезпечується за використання для обробки насіння препарату Пончо Бета, що дає достовірну прибавку врожайності коренеплодів і збору цукру з гектару площі порівняно із контролем.
Рубрика: 

Efficiency of insecticide seed treatment for the protection of sugar beet against pests

The article presents research results on establishing the efficiency of insecticides and their combinations for sugar beet seed treatment against ground and soil pests. It was found that control of major pests in crops could be provided subject to using Poncho Beta preparation for seed treatment, resulting in proved increase in root yield and sugar yield per hectare as compared with the control.
Рубрика: 

СТІЙКІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ДО УРАЖЕННЯ СЕПТОРІОЗОМ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

Наведено результати вивчення ураження пшениці озимої залежно від сорту. Встановлено, що найвища розповсюдженість та ступінь ураження рослин пшениці септоріозом становить у фазі виходу рослин у трубку. В умовах сприятливих для розвитку збудника септоріозу менший ступінь ураження мають сорти Пивна, Шестопалівка, Диканька, Василина і Тронка.
Рубрика: