Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського це найбільша бібліотека країни, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Мережеві інформаційні ресурси Бібліотеки містять: зібрання «Наукова періодика України» (0,5 млн. статей з 1,7 тис. журналів), електронні тексти (80 тис. документів, з них 60 тис. авторефератів дисертацій), аналітичні матеріали (4 тис. бюлетенів та інформаційно-аналітичних оглядів), каталоги та картотеки (3,5 млн. бібліографічних записів і 5 млн. карток генерального алфавітного каталогу); реферативну базу даних «Україніка наукова» (400 тис. записів). У Інтернет-середовищі знаходиться понад 700 тис. публікацій.

Google Scholar - це безкоштовна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки. Google Scholar дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках. Результати пошуку генеруються з використанням посилань з повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі веб-сторінок, які вважаються «науковими». Завдяки своїй функції «цитується в», Google Scholar надає доступ до анотацій статей, в яких процитована стаття котра розглядається.