ТРЕТЬЯКОВА С.О.

РІСТ І РОЗВИТОК РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЇХ ПІСЛЯ СИДЕРАЛЬНОГО ПАРУ В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

Наведено результати трирічних досліджень вивчення росту і розвитку різних сортів пшениці озимої при вирощуванні їх після сидерального пару в умовах південної частини Правобережного Лісостепу.
Рубрика: