ПОЛОВИНЧУК О.Ю.

Бази даних технологій вирощування біоенергетичних культур

Мета. Розробити інформаційну комп’ютерну систему управління базами даних вирощування біоенергетичних культур. Методи. Теорія дослідження операцій, графічні схеми та методи лінійного програмування. Результати. На основі проведених досліджень розроблено та опрацьовано основні модулі баз даних інформаційної системи наукового супроводу технологічного процесу вирощування біоенергетичних культур, зокрема вимоги до інтерфейсу бази даних, форми подання інформації, створено види запитів до системи баз даних та сценарії взаємодії користувача з системою баз даних. Визначено табличні форми баз даних «Сорти та гібриди біоенергетичних культур», «Погодні умови вирощування біоенергетичних культур», Система удобрення», «Система захисту біоенергетичних культур», «Система обробітку ґрунту», «Технологічні операції» та «Економічна ефективність вирощування біоенергетичних культур». Розроблено алгоритми роботи баз даних та сценарії взаємодії з користувачем. Висновки. Розроблені табличні форми та сценарії їх наповнення та взаємодії з користувачем баз даних технологічного процесу вирощування біоенергетичних культур дають можливість з високою точністю спрогнозувати перебіг процесів росту й розвитку рослин та рекомендувати проведення додаткових агрозаходів, орієнтуючись на багаторічні дані по вирощуванню біоенергетичних культур у конкретному господарстві. Ведення баз даних окремо по кожному полю вирощування біоенергетичних культур забезпечує можливість накопичення та оперативного опрацювання значного масиву аналітичної інформації.

Поширення та шкідливість бурякового довгоносика-стеблоїда на території України

Мета. Встановити сучасний ареал та зони підвищеної шкідливості бурякового довгоносика-стеблоїда на території України. Методи. Польовий, аналітичний. Результати. Встановлено, що буряковий довгоносик-стеблоїд як вид присутній у ценозах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської, Львівської, Хмельницької областей та Автономної республіки Крим. Значний розвиток та підвищену шкідливість фітофага в посівах цукрових буряків упродовж 2011–2015 рр. зафіксовано на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Також ймовірно, що стеблоїд за підвищеної чисельності присутній і в північних районах Дніпропетровської, Донецької та західних Луганської області, де він, за відсутності посівів цукрових буряків, локально розвивається на бур’яновій рослинності родин лободових та амарантових. Висновки. Внаслідок глобального потепління і загального погіршення культури землеробства, останніми роками на південному сході України склалися умови, сприятливі для масового розмноження стеблоїда, який, займаючи вільні екологічні ніші, трансформується в небезпечного шкідника фабричних і насіннєвих посівів цукрових буряків.
Рубрика: 

Формування стійкості рослин цукрових буряків до шкідливих організмів за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами

Досліджено ефективність нових композицій захисно-стимулюючих речовин проти шкідливих організмів на сходах цукрових буряків. Встановлено, що застосування регуляторів росту рослин у поєднанні з протруйниками за передпосівної обробки насіння культури дозволяє підвищити ефективність дії таких композицій проти шкідників та збудників хвороб, зокрема покращує польову схожість насіння та початковий ріст і розвиток рослин культури, знижує рівень їх пошкодження буряковими довгоносиками й блішками та ураження коренеїдом.
Рубрика: