ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

У статті висвітлено результати досліджень з вивчення впливу ширини міжрядь, норми висіву насіння та способу збирання на польову схожість, виживання рослин та врожайність розторопші плямистої. Показано вплив строків застосування регуляторів (передпосівна обробка насіння і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків) на густоту стояння та врожайність розторопші плямистої.
Рубрика: