Повному архіву журналу присвоєно цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier)

 Пов’язане зображення Повному архіву статей журналу "Новітні агротехнології" (2013-2018 рр.) присвоєно цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

DOI (Digital Object Identifier) - міжнародний ​ стандарт (ISO 26324:2012) ідентифікації інформації, який присвоюється науковим публікаціям, таким як: наукові статті, збірники наукових статей, анотації конференцій, доповіді конференцій, рецензії на наукові статті, дисертації, заявки на гранти, патенти, звіти про наукову роботу, підручники, наукові посібники, монографії.

Для наукових видань України, відповідно до п.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018) присвоєння кожному опублікованому матеріалу цифрового ідентифікатора DOI є обов'язковим.