ВОРОЖКО С.П.

Ефективність інсектицидів проти шкідників за обробки ними насіння цукрових буряків

У статті наведено результати досліджень щодо встановлення ефективності інсектицидів та їх композицій для обробки насіння цукрових буряків проти наземних і ґрунтових шкідників. Встановлено, що контроль основних шкідників сходів у посівах культури забезпечується за використання для обробки насіння препарату Пончо Бета, що дає достовірну прибавку врожайності коренеплодів і збору цукру з гектару площі порівняно із контролем.
Рубрика: 

Эффективность действия инсектицидов при обработке семян сахарной свеклы

В статье приведены результаты исследований по определению эффективности инсектицидов и их композиций для обработки семян сахарной свеклы против наземных и почвенных вредителей. Установлено, что контроль основных вредителей всходов в посевах сахарной свеклы обеспечивается при использовании для обработки семян препарата Пончо Бета, что дает достоверную прибавку урожайности корнеплодов и сбора сахара с гектара посева по сравнению с контрольным вариантом.