мікроелементи

Стимулювання насіння сорго цукрового

Наведено результати дослідження ефективності різних способів стимулювання насіння сорго цукрового шляхом використання для його передпосівної обробки мікроелементів і мікродобрив. Встановлено, що використання цих препаратів покращує інтенсивність проростання насіння як у лабораторних, так і польових умовах, сприяє більш інтенсивному росту і розвитку рослин протягом вегетації, а в кінцевому результаті кращому збереженню рослин і підвищенню їхньої продуктивності. Найефективнішим виявилися варіанти з використанням для стимулювання насіння сорго мікродобрив Аватар та Рост-концентрат, на варіантах з якими отримано найвищий рівень продуктивності культури – 42,5–47,3 т/га з вмістом сухої речовини на рівні 18,2–18,8% та цукру 12,8–13,2% відповідно.
Рубрика: 

ФОРМУВАННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

У дослідженнях вивчався вплив різних мікроелементів на формування біометричних показників продуктивності рослин гречки. Дослідження проводились на трьох різних за біологічними та морфологічними особливостями сортах гречки. Із застосуванням мікроелементів спостерігалась тенденція збільшення кількості гілок, суцвіть та зерен на рослині, в результаті чого підвищилась продуктивність рослин.
Рубрика: