мінеральні добрива

ФОРМУВАННЯ ПОСІВІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ КІЛЬКОСТІ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

У статті показано формування агрофітоценозу ячменю залежно від застосованих мінеральних добрив та проведеного позакореневого підживлення мікродобривом «Нутрівант плюс». На основі коваріаційного аналізу доведено ефективність формування посівів за сумісним впливом означених факторів на покращення виживання рослин
Рубрика: 

ВМІСТ БІЛКА ТА КРОХМАЛЮ В ЗЕРНІ ЖИТА ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДІВ, НОРМ І СТРОКІВ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Досліджено формування вмісту білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від видів добрив, норм і строків азотних підживлень. Доведено, що зерно жита озимого за оптимального мінерального живлення характеризується хорошими хлібопекарськими властивостями, оскільки вміст білка при внесенні азотних добрив не перевищує 11,5%, але вміст крохмалю при цьому знижується з 61,9% до 59,6%.