ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ЗА КІЛЬКІСТЮ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ТЕХНОЛОГІЇ

У статті показано залежність кількості рослин озимого ячменю на одиниці площі посіву від застосованих мінеральних добрив та норм висіву насіння. Проведено обґрунтування експериментальних даних на основі коваріаційного аналізу, встановлено дію факторів, силу і форму зв’язку результативних ознак від факторіальних
Рубрика: