кількість рослин

ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу розміщення рослин на одиниці площі, а саме: ширини міжрядь та кількості рослин на метр погонний на урожайність насіння сафлору красильного. Показано також залежність урожайності від способу збирання та застосування регуляторів росту рослин для обробки насіння перед сівбою і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків.
Рубрика: 

ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ ЗА КІЛЬКІСТЮ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ТЕХНОЛОГІЇ

У статті показано залежність кількості рослин озимого ячменю на одиниці площі посіву від застосованих мінеральних добрив та норм висіву насіння. Проведено обґрунтування експериментальних даних на основі коваріаційного аналізу, встановлено дію факторів, силу і форму зв’язку результативних ознак від факторіальних
Рубрика: 

ФОРМУВАННЯ ПОСІВІВ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ КІЛЬКОСТІ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

У статті показано формування агрофітоценозу ячменю залежно від застосованих мінеральних добрив та проведеного позакореневого підживлення мікродобривом «Нутрівант плюс». На основі коваріаційного аналізу доведено ефективність формування посівів за сумісним впливом означених факторів на покращення виживання рослин
Рубрика: