регулятор росту

ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

У статті висвітлено результати досліджень з вивчення впливу ширини міжрядь, норми висіву насіння та способу збирання на польову схожість, виживання рослин та врожайність розторопші плямистої. Показано вплив строків застосування регуляторів (передпосівна обробка насіння і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків) на густоту стояння та врожайність розторопші плямистої.
Рубрика: 

ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу розміщення рослин на одиниці площі, а саме: ширини міжрядь та кількості рослин на метр погонний на урожайність насіння сафлору красильного. Показано також залежність урожайності від способу збирання та застосування регуляторів росту рослин для обробки насіння перед сівбою і обприскування вегетуючих рослин у фазі розетки листків.
Рубрика: