Інтенсивність квіткоутворення рослин цикорію коренеплідного

Мета. Обґрунтувати застосування комплексу агрозаходів – схем садіння, чеканки та зрошення на синхронність цвітіння. Методи. Польовий, лабораторний, аналітичний та статистичний. Результати. Установлено, що регулювання процесу росту та розвитку рослин (чеканка) позитивно впливало на інтенсивність квіткоутворення. Значний вплив на квіткоутворення мали схеми садіння коренеплодів – площа живлення. Якщо чеканка сприяла формуванню більшої кількості квіток, то зменшення площі живлення рослин, навпаки – призводило до формування меншої кількості квіток як без поливу, так і в умовах зрошення. Інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного істотно підвищувалася залежно від водозабезпечення насінників. При визначенні факторів, які впливали на квіткоутворення насінників залежно від агрозаходів встановлено, що вплив фактору «зрошення» був найбільшим і становив 49,4 %. Частка впливу фактору «схеми садіння висадків» була меншою і становила 33,4 %, найменший вплив – 17,2 % мав фактор «чеканка». Висновки. Застосування комплексу агрозаходів – схем садіння, чеканки та зрошення забезпечило істотне підвищення інтенсивності квіткоутворення рослин цикорію коренеплідного, що позитивно вплинуло на врожайність та якість насіння.